От тук започва Пловдив

ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ СЕЛИЩА В ПЛОВДИВ - НАЙ-СТАРИЯТ ЖИВ ГРАД В ЕВРОПА.


  Website: https://arheologymap.weebly.com/

 

Основната цел на интерактивната ТУРИСТИЧЕСКА карта на археологическите обекти е уточняване местоположението и значението на първите човешки поселения в региона, прокарване пътища за екологична защита и социална адаптация на най-древните паметници на цивилизацията тук, като с това се съдейства за опазването, популяризирането и защитата на културното наследство на ПЛОВДИВ и в посока УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. Да се създадат условия недвижими праисторически селища и светилища (културни ценности) да се превърнат в обекти на КУЛТУРЕН, АТРАКЦИОНЕН И АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ. Визуалното и текстово възприемане на археологическите паметници, чрез наслагане на ТУРИСТИЧЕСКИ карти от различни епохи по хилядолетия, позволява да определим и ясно да разберем развитието на уникалнатa материална култура по река МАРИЦА. Тази култура по поречието на древната река е близка до познатите ни в Египет и Месопотамия и един от нейните най-добре оформени центрове е нашия град ПЛОВДИВ. Част от обектите, които са изложени в картите, са запустели, забравени и известни само на специалисти. Представянето им ще даде възможност към тях да се насочи грижи и внимание и след подбор някои от тях да станат обекти за ТУРИСТИЧЕСКИ ПОСЕЩЕНИЯ.

Проектът "От тук започва Пловдив" е финансиран от Общинска фондация "Пловдив - 2019" по приоритетно направление "Европа - Пловдив - граждани" и е в подкрепа на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата. 

 

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode