Биография

Божидар Чапъров, български археолог и специалист по историческа география, е роден на 21 май в гр. Пловдив. Основно се занимава с откриване и проучване на тракийски-български археологически обекти от античността в Родопите.

 

Биография

 

Средното си образование завършва в V-та гимназия в Пловдив през 1959г. След това  учи история, профил археология в СУ „Климент Охридски”. От 1966г. е на работа в градски исторически музей Асеновград, а от 1970г. в археологическия музей Пловдив, координатор по програма „Родопи” гр.Смолян, координатор по програма „Странджа – Сакара” за ивайловградския регион, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски” по „Проблеми на колектива”, „Реторика”,  „Теория на общуването”.

По-значителни открития и проучвания свързани с културата  на  „траките” са: светилището с каменния календар и скални некрополи в землището на с. Буково (Пилашево), „тракийски” гробници в Марково, Брестовица, Бойково, Лъки, Горно поле, Маджарово.

Основател и ръководител от 1971г. на археологически кръжок „Борис Дякович”,  с чиято помощ е документирал над 1200 скални ниши, околко 60 шарапани, жертвеници, светилища, надписи, релефи и много селища, крепости, некрополи и др.

Ежегодните археологически експедиции са отчетени към БАН. Четени са доклади и съобщения на конференции в България и чужбина.

Направил е няколко филма с тази тематика.

 

Библиография

 

1. Бронзови дръжки на хидрия от село домино, Пловдивско. Сп. Музеи и паметници на културата, 1971, кн. 1, стр. 3-5

2.  Християнски монограм от Асенова крепост, сп, Музеи и паметници на културата, 1972, кн. 3, стр. 14-16

3.  Долината на Чая през желязната епоха, сп. Родопи, 1974, бр. 7, стр, 36-37

4.  Бесите по поречието на река Чая, алманах Тракия, 1976, кн. З, стр. 195-200

5.   Тракийската крепост Момино кале до село Скобелево, сп.Векове, 1976, кн, 2, стр, 70-75, с Ив, Панайотов.

6.   Материали за археологическата карта на Родопите "Бесика-73", Родопски сборник, т. IV, С, 1976, стр. 215-236, с колектив,

7.  Крепости в Родопите, сб, Мегалитите в Тракия, С, 1977, стр, 160-166, с колектив

8. Археологически проучвания в землищата на селата Розово, Фотеново и Селча, бюлетин Родопика, 1976, бр. 1, стр, 43-49

9  Методическо ръководство в помощ на ръководителите на експедиционни отряди, Окръжен п ионерски дом     Пловдив, 38 стр.,1979 год.

10.  Мегалитни паметници в Тракия, сценарий за телевизионен

филм в две части: "Долмени и скални гробници" и "Скални ниши, жертвени камъни и винарници",излъчени през 1980 год.

11. Вино по тракийски, сп. Космос, 1980, кн. 10, стр. 13-15

12. Старите Родопски крепости и тяхната сегашна съдба, сп. Родопи, 1981, кн.1 , 26-27

13. Antike Fundstätten entlang den ufern der flüsse watscha und Parwenetzka in Rhodopigebirge, Pulpudeva , t. III , 1978 , s. 264-269

14. Мегалитни паметници в Тракия , 1980

15. Каменните винарни на траките , сп. Лозарство , 1981

16. Маджаровската гробница, сп.Музей и паметници на културата, С. 1983г, стр 24-28

17. Пътят Кабиле-Ускудама през първото хилядолетие преди новата ера, Странджанско Сакарски сборник том 2 книга втора, Малко Търново, 1984. ,стр. 28-34

 

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode