АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КРЪЖОК „БОРИС ДЯКОВИЧ”

19.06.2012 18:03

 

От няколко години имам идеята да направя сайт за нашия кръжок. Той е част от мен.Това,  което съм постигнал като краевед, археолог и изследовател,  дължа и на всички 1200 ученици и студенти, минали през обучение  и оставили част от труда и духа си в егрегора на кръжока за България.

Тук направих и най-голямото си откритие -  Валентина – сега майка на нашите деца Екатерина и Божидар.

Моята задача е да  сложа началото на разказа.. В кръжока има личности, с качества да пишат и  да пеят за  историите на  гробници, ниши, шарапани. Те ще продължат със спомените си моя разказ. Така, както са усетили  първия си допир с археологията.

Моята любов - цели четири десетилетия!

 

Началото на организирана кръжочна дейност по археология започна през далечната 1971 год. в Пионерския дом – град ПЛОВДИВ. Аз работих в Археологическия музей   на града и още не бях започнал дисертацията си. Опити за обгрижване на любознателни ученици имаше и по–рано, през 1966-69 година на Асенова крепост. Тук разкопките се провеждаха от директора на Пловдивския музей Христо Джамбов и Росица Морева. Като екскурзовод към крепоста, отговарях за ученическите бригади.

Пионерския дом ми помогна с финансирането и издаването на методически ръковдства за теренните проучвания. Първоначално за база - места за срещи -  използвах двора на музея и амфитеатралната зала на библиотеката до нас.

В Археологическия музей се организираха ученици на стаж: от Руската гимназия, от Английската гимназия, от гимназия „Яворов”. Като екскурзовод, аз ги обучавах и подбирах най-добрите за експедиции.

По-късно водех кръжока от Станцията на младите техници и Станцията на младите агробиолози.

 

 

За XII преглед на ТНТМ

 

Археологическият кръжок към ОСМТ - Пловдив е свързвал своята творческа дейност с целите и задачите на националната комплексна програма Родопи.

През това време младежкият колектив е открил и научно документирал десетки неизвестни досега селища, крепости, некрополи, скални култови ниши, каменни винарни и три тракийски гробници в пловдивски, смолянски и хасковски окръзи.

Резултатите са оттчитани в Археологическия институт към БАН.

Подготвен е творчески конкурс "България древна и млада" с доклади от проблеми на тракийска археология в Родопите.

За дейността на кръжока е излъчен телевизионен филм през 1982 година.

 

 

АРXЕОЛОГИЧЕСКИ КРЪЖОК  към    ОСМТ

 

1. Жан Ветренски

2. Тинка Писанова

3. Росица Миткова

4. Георги Мумджиев

5. Георги Чобанов

6. Борис Трифонов

7. Пламен Йовев

8. Мая Матейчина

9. Цонка Попова

10. Мариана  Катермова

11. Тодорка Бухалска

12. Мариана Урумова

13. Любка Урумова

14. Николай Коляшев

15. Георги Кълев

16. Стефан Къраджов

17. Карин Ганчев

18. Красимир Попов

 

           

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode